PRIVACY STATEMENT


OAK & FIR, gevestigd aan Huygensstraat 86, 1221 BA, Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: hellodanique@gmail.com

Persoonsgegevens die ik verwerk:
OAK & FIR verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens en telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Het bewaren en verwerken van persoonsgegevens:
Ik verwerk je persoonsgegevens om tijdens en na opdrachten te communiceren over de voortgang en om het eindresultaat op te leveren. Tevens gebruik ik ze om een factuur op te stellen en te versturen. Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je mij hebt ingehuurd. Ik deel je persoonsgegevens niet met derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Ik gebruik cookies om informatie op te slaan, zoals bezoekersaantallen. Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Ik gebruik functionele cookies, noodzakelijk voor de technische werking van mijn website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy en waarvoor ik geen voorafgaande toestemming voor nodig heb (algemene cookies). Verder hou ik mijn bezoekersaantallen bij via tracking cookies, hier geef je toestemming voor door op 'ok' te klikken bij de melding zodra je op mijn website komt. Daarnaast gebruik ik social media cookies; hierdoor is het mogelijk om blogposts te delen op social media kanalen waaronder Facebook, Instagram en Pinterest. Voor het functioneren van deze knoppen wordt gebruik gemaakt van website-overschrijdende cookies – zodat de social media partij jou herkent op het moment dat jij een artikel en/of video wilt delen via social media. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijs ik je naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OAK & FIR en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hellodanique@gmail.com.

Tevens wil ik je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
OAK & FIR neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via hellodanique@gmail.com